Copyright !

Auteursrecht, ook voor U !

 

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van oudhilversum.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan oudhilversum@gmail.com
De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij de desbetreffende fotograaf.  Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij hergebruik moet er opnieuw toestemming worden gevraagd, men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming. Bij gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij de fotograaf ligt.