Gemeentelijke stortplaats Minckelersstraat

Lightbox

Email

  • Omschrijving:  Gemeentelijke stortplaats Minckelersstraat
  • Beschrijving:  vuilnisbelt aan verlengde van Minckelersstraat, in 1932 opgeheven Hilversum groeide en het huisvuil groeide mee. Dat vergde meer gemeentelijke stortplaatsen en onderkomens voor het personeel. Zo volgde in 1916 de aanbesteding van de bouw van drie appèlplaatsen en negentien stortplaatsen, gelegen aan de: Hoge Naarderweg, Bussumergrindweg, Hertog Hendriklaan, Schuttersweg, Badhuislaan, Wisseloordlaan, Gnoelaan, Peerlkamplaan bij de Boomberglaan, Peerlkamplaan bij de A. Perkstraat, Eikbosserweg, Soestdijkerstraatweg, J. v.d. Heijdenstraat. Godelindeweg, Borneolaan, Oosterenghweg, Utrechtseweg, Zuiderweg, Huijgendwarsstraat en Vaartweg. Voor het maken van een stortplaatsje aan de Gnoelaan nabij de ’s-Gravelandseweg moest in 1917 een huurcontract afgesloten worden met de heer F.E. Blaauw. Van het stortplaatsje kon gebruik worden gemaakt voor het tijdelijk bergen van straat- en huisvuil. Dit alles voor de huurprijs van fl. 1,- per jaar met een opzeggingstermijn van minstens veertien dagen.
  • Zoekwoorden:  1930, gemeente, huisvuil, minckelersstraat, stortplaats, vuilnis
  • Fotonummer:  2529
  • Fotograaf:  Max Miché sr.
  • Berichten